टर्की पालनबाट विदेशको कमाइलाई टक्कर दिदै छन पाण्डे