रम्भा गाउँपालिकाको वडाका असल अभ्यास

वडाको सभाहलमा धेरै रकम खर्च

पाल्पा । रम्भा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ हुँगी कालीगण्डकी क्षेत्रमा पर्छ । वडाका लागि सबै वडाले ५० लाखका दरले दिएको छ । लक्षित वर्गका लागि गाउँपालिकाले नै छुट्यायो । सबैभन्दा धेरै वडा कार्यालय भवनका लागि राखे ।

यसमा हलको अभाव भएकाले २७ लाख रुपैयाँ राखेको थिए । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भवनकै माथिल्लो तलामा राखेका छौं । बाँकी २३ लाख थियो । चालू खर्चमा २ लाख छुट्याएका छौं । हामीले बाँकी रहेको २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसमा असेर्दीको रिंगरोडमा चार लाख रहेको छ । च्याङलिङको रिंगरोडमा चार लाख राखेका छन् । २० मुरेबाट आँपसोरा जाने बाटोमा साढे ३ लाख रहेको छ । अरनिको प्रावि बैरादीमा १ लाख दिएका छौं । मर्मतका लागि दिएको हो ।

खाकुडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा एक लाख, बेलडाँडामा खेलमैदान मर्मतका लागि एक लाख, कमेरे अमिलि मोटरबाटो स्तरोन्नति १ लाख, गोमान्दी देखि गुरुङखोला एक लाख दिइएको छ ।

विपन्न वर्ग बोटेमाझी बस्तीमा गोरेटो बाटो एक लाख रहेको थियो । सिँढी बनेको छ । कुँडहर मोटरबाटो मर्मत एक लाख, ढावखोला बगुवा सिँचाई कुलो मर्मत एक लाख रहेको छ । साठीदेखि बैरादी जाने बाटोका लागि एक लाख दिइएको छ । प्रदेशबाट आउने बजेटका पनि योजना छन् ।

संघीय पनि छन् । प्रदेशबाट पन्टारमा महिला भवन निर्माणका लागि छ । १० लाखको योजना हो । प्रदेशबाट पन्टार सोर्लेक खयरघारी १० लाख योजना छ । जनता आवास कार्यक्रम ५ घरका लागि ३ लाख ३६ हजारका दरले प्रदेशबाट योजना छ ।

कृष्ण गण्डकी माविका लागि ७० लाख छ । कालीगण्डकी गुरुकुलममा भवन निर्माणका लागि ७० लाख योजना रहेको छ । समपुरक बजेट जनकल्याण माविका लागि ८० लाख रहेको छ । खोलाखेत सेजु किटेनी मोटरबाटोका लागि ५० लाखको रहेको छ । यूवा सूचना केन्द्रका लागि गाउँपालिकाले सगाहामा ३ लाख रहेको छ ।

हुँगी स्वास्थ्य चौकी कम्पाउण्ड गर्न ११ लाख, सगाहाको लक्ष्मीनारायण धाम जाने बाटोका लागि ८ लाख रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक वाचनालय कालीगण्डकी गुरुकुलम नजिकै ३ लाख रहेको छ । सेजु खेत कुलोका लागि ५ लाख रहेको छ । सुरुमडाँदेखि पन्टारका लागि १५ लाख थियो । गाउँपालिकाको ५ घर जनता आवासका लागि १५ लाख रहेको छ । आगामी वर्ष माझी बस्तीमा नयाँ घर बन्ने काम पूरा हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारमा खर्च बढी

फोक्सिङकोट रम्भा गाउँपालिकाकै दुर्गम र भौगोलिक अवस्था नमिलेको वडाका रुपमा फोक्सिङकोटलाई चिनिन्छ । बजेट सिलिङ ५० लाख थियो । हामीले चालु आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा धेरै माइस्थान प्रावि भवन निर्माणका लागि ३ लाख ८ हजार रहेको छ ।

बेलौजादेखि मूलाबारी लेक जाने मोटरबाटोका लागि ४ लाख रहेको छ । किटेनीदेखि लाभे मस्लेङसम्म जाने बाटोका लागि ४ लाख रहेको छ । झगरे खानेपानी योजनाका लागि ३ लाख ५० हजार रहेको छ । सुरुमडाँडादेखि गेझाडाँ हुँदै भोस्रोकखोला मोटरबाटोका लागि २ लाख ५० हजार दिइएको छ ।

यसैगरी रिब्दीकुन खानेपानी योजना २ लाख ५० हजार दिइएको छ । वाटवाटे खानेपानी योजनाका लागि २ लाख ५० हजार रहेको छ । झगरे खानेपानी टंकी निर्माण मर्मत ३ लाख ५० हजार रहेको छ । महेन्द्र आधारभूत विद्यालय घेराबारका लागि १ लाख ८५ हजार रहेको छ । मंगलादेवी प्रावि पहिरो रोकथाम १ लाख २५ हजार रहेको छ ।

खेलमैदान निर्माणका लागि झोंँकेदी तारबार र थुम्का खेलकुद मैदानका लागि एक एक लाख रहेको छ । तल्लो झोकेदी तारबार खेलमैदान, भन्ज्याङथोक खेलमैदानका लागि एक एक लाख रहेको छ । लाभे खेलमैदान घेराबारका लागि, झर्लेङ खेलमैदान तारबारका लागि एक एक लाख रहेको छ । खर्त्याङ खेलमैदानका लागि एक लाख रहेको छ ।

वडा कार्यालय ढुंगे मोटरबाटोका लागि २ लाख रहेको छ । गाबुडाँडा ढुंगे मोटरबाटोका लागि एक ला दिइएको छ । तल्लो झोंकेदी रजाय मोटरबाटोका लागि एक लाख रहेको छ ।

टिमुरडाँडादेखि लुप्चपोखरादेखि ओडारकुन मोटरबाटोका लागि ३ लाख रहेको छ । भवन निर्माण कार्यालय अन्तर्गत वडा कार्यालय गेट निर्माणका लागि ५० हजार रहेको छ । स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन गेट निर्माणका लागि ५० हजार रहेको छ ।

हुलाक भवन निर्माणका लागि ६० हजार रहेको छ । सोरमास्ता महिला भवन निर्माणका लागि १ लाख ५० हजार, जनचेतना आमा समूह अधुरो भवन निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार रहेको छ । प्रदेश र गाउँपालिकाबाट पनि योजना पनि छन् । संघीय सरकारबाट पनि बजेट परेको छ ।

गाउँपालिकाले झर्लेङ मोटरबाटोका लागि ५ लाख रहेको छ । सुरुमडाँडादेखि किटेनी मोटरबाटोका ला ि६ लाख रहेको छ । झोंकेदी डाँडाचौरका लागि ४ लाख रहेको छ । सहदीखोलादेखि लम्हार रानीवास मोटरबाटो ८ लाख रहेको छ । कोटथर खानेपानी योजनाका लागि ५ लाख रहेको छ ।

लिम्दी खानेपानी मर्मतका लागि १ लाख, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि ६ लाख रहेको छ । उपहार सामाजिक उद्यमी सहकारीका लागि ३ लाख भवन निर्माण रहेको छ । लुप्चेपोखरा खेलमैदानका लागि ५ लाख रहेको छ । समपुरक योजना पनि छन् । अगाहाखोलादेखि झेस्काङ हुँदै गाबुडाँडा जोड्न ५० लाख रहेको छ । रिमिघापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५० लाख समपुरक रहेको छ । खोलाखेतदेखि किटेनी मोटरबाटोका लागि ५० लाख रहेको छ ।

मोटरबाटो, भवन र खानेपानीमा बढी खर्च

हाम्रो वडाको ५० लाख सिलिङ हो । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेका छौं । हाम्रो वडा ठुलो वडा हो । हामीले भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिएका छौं । शिक्षामा हामीले ५ लाख छुट्याएका छौं ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि दिएका छौं । रकमादेवी आधारभूत, रविकिरण मावि, निशानादेवी आवि, कालिका प्रावि, नवदुर्गा आधारभूतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौ. । स्वास्थ्यमा ४ लाख २० हजार खर्च भएको छ ।

ठाँटीभन्ज्याङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, झेस्काङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापनका लागि बजेट दिइएको छ । खानेपानी योजनामा ८ लाख खर्च भएको छ । लसुने खानेपानी योजना, जितेखोला खानेपानी, लिन्दीधारा खानेपानी, बग्नास्दी खानेपानी, झेरुदी खानेपानीका लागि छुट्याइएको छ ।

सिंँचाई कुलोका लागि २ लाख ९० हजार छुट्याइएको छ । टिस्दीकुन सिँचाईकुलो, टारी सिँचाई, बडहर खोला सिँचाई, छापाखण्ड कृािष सिँचाई, ढाबे सिँचाई कुलोका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । खेलकुदका लागि ४ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ ।

झेस्काङ भलिबल मैदान तारबार, लिलमुनी भलिबल मैदान, घोङसिङ खेलमैदान, लुङकरेक, खोकखोला भलिबल मैदान खेलकुद तारबारका लागि रहेको छ । मोटरबाटोका लागि १० लाख १० हजार छुट्याइएको छ । सिद्धथान बरौचेका लागि २ लाख ५० हजार, हाँकडाँडादेखि जात्राडाँडाका लागि १ लाख ५० हजार रहेको छ ।

सिखरडाँडादेखि मेहाले, पुलामीगैर देउराली, आँपटारी लुङकरेक, लोकटेदेखि झरेवन, घोङसिङदेखि छापडाँडा, सपाङ्दीदेखि विकटोल, जबुवादेखि गरुङगा, निकीचौर कृषि मोटरबाटोका लागि विनियोजन गरेको छ । भवनतर्फ ९ लाख ३० हजार रहेको छ।

तल्लो घुङसिङ सामुदायिक भवन, लिलमुनि, गरुङगा, जलदेवी, नमुना आमा समूह भवन कुवादी, चण्डाीथान पौवा, बेलचौपारी सामुदायिक भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विविधतर्फ वडा कृषि तथा पशु, वडा कार्यालय ट्रस निर्माण, वडाको चालु ६ लाख रहेको छ ।

प्रदेश र गाउँपालिका समपूरक अन्तर्गत ठाँटीभन्ज्याङ खानेपानी पिपलडाँडा र छान्गादी लिफ्ट खानेपानी योजना ५०÷५० लाखको योजना रहेको छ । सडक पनि रहेको छ । लसुनेदेखि झेस्काङ भन्ज्याङथोक जाने सडकका लागि ५० लाख रहेको छ । झेस्काङमा संघीय अन्तर्गत ४५ लाखको खानेपानी योजना रहेको छ ।

बेलटारीदेखि धाम मोटरबाटो ७ लाख, सेराबाट पुलमा जाने बाटो १ लाख ५० हजारको योजना रहेको छ । गरुङगा जाने मोटरबाटो, मेवाटारीदेखि लेउडाँडा मोटरबाटो, घोङसिङदेखि लेक जाने, छापडाँडा खानेपानी योजनामा पनि बजेट रहेको छ । सितभण्डार तारबारका लागि ७ लाख रहेको छ । अगाहाखोला सहारा कृषि उपज संकलन कृषि सहकारीका लागि ५ लाख रहेको छ ।

पिपलडाँडा महिला उद्यमी सहकारीका भवनका लागि ८ लाख पनि गाउँपालिकाले दिएको छ । कृष्णा मावि प्राङगण ७ लाख, पिपलटारी गरुङगा बीचमा प्रतिक्षालय, छहरेखोला कुलो मर्मत, तल्लो कुवादी खेलमैदान, लहसुने ओमभन्ज्याङ मोटरबाटोका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हुमीनमा शिक्षा र खानेपानीमा बढी खर्च

जनहित भगवती माविको प्राङ्गण निर्माणका लागि ५ लाख दिएको छ । हुमीनदेखि चिुर्तुङ खानेपानीका लागि ५ लाख छुट्याइएको छ । यसैगरी घ्याङसिङपोखरादेखि रैयाफेदी मोटरबाटोका लागि ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लोरेङ सामुदायिक भवनका लागि ३ लाख दिइएको छ । हुमीन लिफ्टिङ खानेपानी मोटर खरिदका लागि २ लाख २५ हजार दिइएको छ । सोही लिफ्टिङ खानेपानीका लागि २ लाख ५० हजार दिएको छौं ।

रमैडाँडा खानेपानीका लागि २ लाख २५ हजार दिएछौं । धोवादीदेखि गाबुडाँडा मोटरबाटोका लागि ५ लाख दिइएको छ । मार्सीडाँडामा शान्ति प्राविका लागि टायल बिच्छ्याउन २ लाख ५० हजार, लोरेङको नवज्योति प्राविमा टायल विच्छ्याउनका लागि ३ लाख दिइएको छ ।

बग्चौर अमर आधारभूत विद्यालयदेखि नाहापेडाँडासम्मको मोटरबाटोका लागि १ लाख ७५ हजार रहेको छ । खिचरीखोला सिँचाई योजनाको लागि १ लाख ७० हजार रहेको छ ।

बीच धामको सिँचाइका लागि १ लाख, खानेपानी योजनाका लागि ८१ हजार, मोटरबाटोका लागि १ लाख छुट्याइएको छ । आर्कीडाँडामा ३ लाखको योजना छ । हुमीनदेखि घर्तिटोल बाटोका लागि १ लाख, मन्दिर निर्माणका लागि १ लाख, लोरेङमा खानेपानी योजनाको लागि ५० हजार दिइएको छ ।

घ्याङसिङदेखि देवनपौवाका लागि १ लागि, तिलाहार खेलमैदानका लागि १ लाख रहेको छ । बग्चौर खेलमैदान, मार्सीडाँडा खेलमैदानका लागि ५०÷५० हजार रहेको छ ।

मार्सीडाँडा सामुदायिक भवनका लागि फर्निचर खरिदका लागि ७० हजार रहेको छ । मार्सीडाँडा तुलकाटे सिँचाइ योजनाका लागि १ लाख ५० हजार रहेको छ । मार्सीडाँडा लिलमुनी कृषि सडकका लागि १ लाख रहेको छ ।

डम्बरबासका लागि ३ लाख रहेको छ । गाउँपालिका अन्तर्गत मार्सिडाँडादेखि धोवादी, लिलमुनि, मिलनचोक ५० लाख रहेको छ। भिमाददेखि थुम्कीको १० लाखको योजना रहेको छ । सामुदायिक भवन निर्माण पाँडेकोट ५ लाख रहेको छ ।

साना–साना योजना बाँड्न बाध्य

रम्भा गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण वडा हो ताँहु । यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ । बजार क्षेत्रसमेत छ । यस वडाका लागि हामीले पनि ५० लाख पाएका थियौं ।

वडाले सबै भन्दा प्राथमिकता दिएको योजना भनेको फुरुङदीको मोटरबाटोका लागि ३ लाख, बाहुनडाँडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने मोटरबाटो ३ लाख, नाचनडाँडा मोटरबाटोका लागि ३ लाख २५ हजारको छ ।

‘एक घर एक धारा’ अन्तर्गत मलेङ, ओमभन्ज्याङ, बाकुम, फुरुङदीका लागि ३ लाखको योजना रहेको छ । फुरुङदी खानेपानी योजना २ लाख, बाकुम माथर इन्टेक निर्माण ३० हजार रहेको छ ।

नागेश्वरी अधुरो आमा समूह, किरियापुत्री भवन निर्माण धोवादी, जल्पादेवी मन्दिर निर्माण योजना रहेको छ । सूर्योदय भवन निर्माण ७५ हजार, प्राकृतिक फुरुङदीका लागि १ लाख योजना रहेको छ । सिदुर्दी घोरपालछाप खानेपानी योजनाका लागि १ लाख २५ हजार रहेको छ । खानीवाङला चौपारीटोलका १लाख ५० हजार रहेको छ ।

शिक्षातर्फ हाम्रोमा योजना साना साना छन् । खेलकुदतर्फ खेलमैदान बनाउने योजना छन् । चण्डेश्वरी प्रावि खेलकुद मैदान ७५ हजारको छ । ओमभन्ज्याङ खेलमैदान निर्माण ४० हजारको छ । सिँचाईतर्फ पनि केही योजना छन् । धाराखोला सिँचाई कुलो, टारीखोला, छिसखोला सिँचाई योजना रहेको छ ।

विविधि योजना अन्तर्गत क्लब भवन ढलान टेमनेमा २ लाख ७० हजार रहेको छ । Σयाम्रे घोरपालछाप मोटरबाटो १ लाख २५ हजार रहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा झ्यालको ग्रिल राख्नका लागि ७५ हजार छुट्याइएको छ । प्रदेशबाट आएका योजना पनि छन् ।

फेदीखोला लिफ्टिङ खानेपानी योजना संचालन भइरहेको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई फुरुङदीका लागि १० लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १० लाख आएको छ ।

रम्भादेवी पर्यटनका लागि ७ लाख ५० हजार प्रदेशले दिएको छ । संघीय योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकास योजना अन्तर्गत १२ लाख सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका लागि आएको छ ।

सम्बन्धित खवर