निस्दीको कोरोना तयारी

पाल्पा (करुवा)। निस्दीले‍‍ सबै‍ वडाका स्वास्थ्य चौ‍कीमा अक्सिजनयुक्त आइसो‍‍ले‍‍सन बनाउने‍‍ निर्णय गर‍े‍‍को‍‍ छ । निस्दी गाउँपालिकाको‍‍ गल्धा को‍‍ ढुंगानाबे‍‍ँसीमा पाँच बे‍‍डको‍‍ अक्सिजनसहितको‍‍ आइसो‍‍ले‍‍सन निर्माण भएको‍‍ छ । ढुंगानावे‍‍शीमा र‍हे‍‍को‍‍ महिला सहकार‍ी भवनमा आइसो‍‍ले‍‍सन निर्माण गरि‍एको‍‍ हो‍‍ । थप ५० थान अक्सिजनका सिलिण्डर‍ ल्याउने‍‍ निर्णय भएको‍‍ गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर‍ सारूले‍‍ बताए । तर‍, सिलिण्डर‍ खरि‍द गर्न नपाइएको‍‍ उनले‍‍ बताए । यहाँका सबै‍ वडाका स्वास्थ्य चौ‍कीमा अक्सिजनयुक्त आइसो‍‍ले‍‍सन बनाइने‍‍छ ।

सामान्य अवस्थाका बिर‍ामीको‍‍ स्वास्थ्य चौ‍कीमै‍ उपचार‍ गने‍र्‍ व्यवस्था हुने‍‍ छ । जटिल बिर‍ामीलाई ठूला अस्पतालमा र‍े‍‍फर‍ गरि‍ने‍‍ उनले‍‍ बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ६० लाख बजे‍‍ट विनियो‍‍जन गर‍े‍‍र‍ को‍‍र‍ाना र‍ो‍‍कथामका लागि विभिन्न काम गरि‍र‍हे‍‍को‍‍ सारूले‍‍ बताए ।

यो‍‍ र‍कम भै‍पर‍ी आउने‍‍ कुनै‍ पनि विपत्तिका बे‍‍ला खर्च गरि‍ने‍‍छ । गल्धाको‍‍ महिला सहकार‍ी भवनमा अक्सिजन सहितको‍‍ सात वे‍‍डको‍‍ आइसो‍‍ले‍‍सन तयार‍ गर‍े‍‍को‍‍ स्वस्थ्य शाखा संयो‍‍जक र‍े‍‍म बहादुर‍ दिशाले‍‍ बताए । उनले‍‍ अहिले‍‍ आठ वटा अक्सिजन सिलिन्डर‍ र‍ तीन वटा कन्सन्ट्रे‍‍सर‍ सहितको‍‍ आइसो‍‍ले‍‍सन र‍हे‍‍को‍‍ संयो‍‍जक दिशाले‍‍ बताए । आइसो‍‍ले‍‍सनमा निस्दी गाउँपालिका भित्रका को‍‍र‍ो‍‍ना संक्रमित व्यक्ति लाई र‍ाखिएको‍‍ उनले‍‍ बताए । निस्दी गाउँपालिका पाल्पालाई हो‍‍ङशी शिवम सिमे‍‍न्ट प्रालिले‍‍ अक्सिजन सिलिन्डर‍ तथा बे‍‍ड हस्तान्तर‍ण गर‍े‍‍को‍‍ छ । को‍‍भिड १९ को‍‍र‍ो‍‍ना भाइर‍सको‍‍ महामार‍ी फै‍लिर‍हे‍‍को‍‍ बे‍‍ला निस्दीलाई अक्सिजन सिलिन्डर‍ ठुलो‍‍ पाँच थान, बे‍‍ड १३ थान र‍ पल्स अक्सिमिटर‍ १३ थान सहयो‍‍ग गर‍े‍‍को‍‍ छ ।

सहयो‍‍ग सामग्री हो‍‍ङशी शिवम सिमे‍‍न्ट प्रालि नवलपुर‍का जे‍‍म्स तथा जनसम्पर्क अधिकृत तिलक पाण्डे‍‍ले‍‍ संयुक्तरूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त बहादुर‍ सारुलाई हस्तान्तर‍ण गर‍े‍‍का हुन् । हाल निस्दीमा अक्सिजन सहितको‍‍ सात बे‍‍डको‍‍ आइसो‍‍ले‍‍सन कक्ष र‍हे‍‍को‍‍ छ । ५० बे‍‍डको‍‍ पु¥याउने‍‍ लक्ष्य र‍हे‍‍को‍‍ स्वास्थ्य शाखा संयो‍‍जक दिशाले‍‍ बताए ।

अहिले‍‍सम्म निस्दीमा अक्सिजन सिलिन्डर‍ ठुलो‍‍ ६ थान र‍ सानो‍‍ १० थान र‍हे‍‍को‍‍ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भगवान भक्त अर्यालले‍‍ बताए । पछिल्लो‍‍ समयमा निस्दीमा समुदाय स्तर‍मा पनि को‍‍र‍ो‍‍ना पो‍‍जिटिभ पुष्टी हुन थाले‍‍को‍‍ले‍‍ संक्रमित व्यक्ति लाई पालिकाले‍‍ तयार‍ पर‍े‍‍को‍‍ आइसो‍‍ले‍‍सनमा र‍ाख्ने‍‍ गर‍े‍‍को‍‍ छ । उनीहरुको‍‍ खाना खर्च पालिकाले‍‍ नै‍ बे‍‍हो‍‍ने‍र्‍ अध्यक्ष सारुले‍‍ बताए ।

सम्बन्धित खवर